Zasady zachowania

Zasady zachowania w poszczególnych Strefach Biblioteki PSW w Białej Podlaskiej:

1. Przed wejściem do Strefy należy pozostawić okrycie wierzchnie w szatni.

2. W Strefach obowiązuje cisza, zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych.

3. Czytelnik ma obowiązek troskliwie obchodzić się z udostępnionymi materiałami: nie należy kreślić i robić notatek na udostępnionych dokumentach; niedozwolone jest wynoszenie materiałów poza obszar Biblioteki PSW.

4. Nie można wnosić do Stref posiłków i napojów.

5. Czytelnik powinien stosować się do zaleceń dyżurnego bibliotekarza.

Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych i wyposażenia.

Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie (np. zakłócanie ciszy, przeszkadzanie w pracy innym czytelnikom, kwestionowanie zasadności postanowień regulaminu, przebywanie na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających) może spowodować utratę prawa wstępu do Biblioteki PSW w Białej Podlaskiej lub prawa korzystania ze zbiorów tejże Biblioteki).

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content