Nowe zasady funkcjonowania biblioteki

2 września 2021 - Aktualności
Nowe zasady funkcjonowania biblioteki

Biblioteka Akademicka, w trosce o bezpieczeństwo Czytelników i personelu biblioteki, wprowadza zasady funkcjonowania z zachowaniem rygorów sanitarnych. Możliwe będzie wypożyczanie i zwrot księgozbioru, korzystanie z czytelni i komputerów. Ograniczony zostaje wolny dostęp do zbiorów.

Użytkownicy zobowiązani są do stosowania i przestrzegania następujących zasad:

 1. W bibliotece obowiązuje noszenie maseczek ochronnych; Użytkownicy bez środków ochrony osobistej nie zostaną obsłużeni.
 2. Użytkowników biblioteki obowiązuje dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do biblioteki i w poszczególnych strefach dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym. Osoby, które ze względów zdrowotnych (np. alergie) nie mogą zdezynfekować rąk, zobowiązane są do noszenia rękawiczek ochronnych.
 3. W celu zachowania zasady dystansu społecznego pomiędzy pracownikami i użytkownikami powinna być zachowana bezpieczna odległość min. 1,5 m.
 4. W bibliotece obowiązuje również zasada utrzymania bezpiecznej odległości pomiędzy użytkownikami w każdej przestrzeni placówki, wynosząca min. 1,5 m.
 5. Zasada swobodnego poruszania się między poszczególnymi strefami zostaje zawieszona. Użytkownik rozpoczyna i kończy pracę przy jednym, tym samym stanowisku.
 6. Pracownicy biblioteki będą regulować liczbę osób wchodzących w tym samym czasie do biblioteki i nadzorować przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 7. Jednocześnie w poszczególnych strefach mogą przebywać:
    – w strefie A:
    3 osoby korzystające z wyznaczonych stanowisk komputerowych,
    3 osoby korzystające w wyznaczonym miejscu z księgozbioru biblioteki;
  w strefie B:
    6 osób korzystających z wyznaczonych stanowisk komputerowych,
    8 osób korzystających w wyznaczonym miejscu z księgozbioru biblioteki;
  w strefie C:
  3 osoby korzystające z wyznaczonych stanowisk komputerowych,
  4 osoby korzystające w wyznaczonym miejscu z księgozbioru biblioteki;
  Pozostałe osoby zobowiązane są oczekiwać na skorzystanie z biblioteki w miejscach do tego wyznaczonych (parter: strefa relaksu, fotele przed strefą A i B).
 1. W poszczególnych strefach bibliotekarze pomagają czytelnikom w wyszukiwaniu potrzebnej literatury i podają jednorazowo do 5 woluminów z wyłączeniem prasy bieżącej. Ograniczony zostaje wolny dostęp do zbiorów.
 2. Książki, z których korzystano na miejscu, należy odłożyć w wyznaczonym miejscu.
 3. Zbiory należy zamawiać wyłącznie poprzez katalog on-line.
 4. Odbiór zarezerwowanych książek możliwy jest następnego dnia. Książki zarezerwowane w piątek, możne odebrać w poniedziałek.
 5. Wypożyczenia realizowane są tylko w strefie A.
 6. Urządzenia samoobsługowe (self-check, skaner samoobsługowy, inteligentny regał) niedostępne są dla Użytkowników.

  W Bibliotece odbywa się regularny monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia dezynfekcji pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content