Struktura i kadra

DYREKTOR
mgr Marzena Dziołak
kustosz
tel. 83 344 99 22
mail: m.dziolak@pswbp.pl


SEKCJA GROMADZENIA I OPRACOWANIA
Zajmuje się polityką zakupu nowości wydawniczych. Kształtuje zakres tematyczny zbiorów. Gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory. Gromadzi i opracowuje czasopisma polskie i zagraniczne, pochodzące z prenumeraty, wymiany i darów, zgodnie z potrzebami literaturowymi Uczelni.

mgr Katarzyna Cyran
kustosz
tel. 83 344 99 75
email: k.cyran@pswbp.pl
*
mgr Cezary Borkowicz
starszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 75
email: c.borkowicz@pswbp.pl

SEKCJA BIBLIOMETRII

mgr Sylwia Borkowicz
starszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 00 wew. 275
email: s.borkowicz@pswbp.pl publikacje@pswbp.pl

SEKCJA INFORMACJI NAUKOWEJ

mgr Monika Gościk
starszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 00 wew. 241
email:  m.goscik@pswbp.pl

 

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA
Udostępnia zbiory Biblioteki na zewnątrz i w formie prezencyjnej. Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych ze wszystkich dziedzin wiedzy na podstawie zgromadzonego księgozbioru, katalogów i kartotek oraz bibliografii.

STREFA A: neofilologia, Wypożyczalnia

mgr Małgorzata Wągrodzka
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 24
email:  m.wagrodzka@pswbp.pl
*
mgr Katarzyna Droździuk
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 24
email:  k.drozdziuk@pswbp.pl

STREFA B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie
publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

mgr Katarzyna Lichograj
bibliotekarz
tel. 83 344 99 23
email: k.gajosz@pswbp.pl
*
dr Dorota Mączka
bibliotekarz
tel. 83 344 99 23
emial: d.maczka@pswbp.pl

STREFA C: ekonomia, zarządzanie, finanse, bezpieczeństwo,
informatyka, budownictwo, rolnictwo

mgr Wojciech Piesta
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 00 wew. 269
email: w.piesta@pswbp.pl
*
mgr Daniel Dmitruk
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 00 wew. 269
emial: d.dmitruk@pswbp.pl

MAGAZYN BIBLIOTECZNY

lic. Marlena Harasimiuk
tel. 83 344 99 00 wew. 268
e-mail: m.wierzchon@pswbp.pl
*
mgr Barbara Marchlewska
tel. 83 344 99 00 wew. 268
email: b.marchlewska@pswbp.pl

E-BAZY

Extra Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

BAZA ARTYKUŁÓW

Extra Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

BAZA PRAC DYPLOMOWYCH

Extra Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW PSW

Extra Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW PSW

Extra Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA

Extra Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka,
budownictwo, rolnictwo
tel. 83 344 99 00 wew. 269
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl