Struktura i kadra

DYREKTOR
mgr Marzena Dziołak
kustosz
tel. 83 344 99 22
mail: m.dziolak@pswbp.pl


SEKCJA GROMADZENIA I OPRACOWANIA
Zajmuje się polityką zakupu nowości wydawniczych. Kształtuje zakres tematyczny zbiorów. Gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory. Gromadzi i opracowuje czasopisma polskie i zagraniczne, pochodzące z prenumeraty, wymiany i darów, zgodnie z potrzebami literaturowymi Uczelni.

mgr Katarzyna Cyran
kustosz
tel. 83 344 99 75
email: k.cyran@pswbp.pl
*
mgr Cezary Borkowicz
starszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 25
email: c.borkowicz@pswbp.pl

SEKCJA BIBLIOMETRII

mgr Sylwia Borkowicz
kustosz
tel. 83 345 62 75
email: s.borkowicz@pswbp.pl publikacje@pswbp.pl

SEKCJA INFORMACJI NAUKOWEJ

mgr Monika Gościk
starszy bibliotekarz
tel. 83 345 62 41
email:  m.goscik@pswbp.pl

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA
Udostępnia zbiory Biblioteki na zewnątrz i w formie prezencyjnej. Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych ze wszystkich dziedzin wiedzy na podstawie zgromadzonego księgozbioru, katalogów i kartotek oraz bibliografii.

STREFA A: neofilologia, Wypożyczalnia

mgr Małgorzata Wągrodzka
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 24
email:  m.wagrodzka@pswbp.pl
*
mgr Katarzyna Zając
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 26
email:  k.drozdziuk@pswbp.pl

STREFA B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie
publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

mgr Katarzyna Lichograj
starszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 23
email: k.gajosz@pswbp.pl
*
dr Dorota Mączka
bibliotekarz
tel. 83 344 99 23
emial: d.maczka@pswbp.pl

STREFA C: ekonomia, zarządzanie, finanse, bezpieczeństwo,
informatyka, budownictwo, rolnictwo

mgr Wojciech Piesta
młodszy bibliotekarz
tel. 83 345 62 69
email: w.piesta@pswbp.pl
*
mgr Daniel Dmitruk
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 21
emial: d.dmitruk@pswbp.pl

MAGAZYN BIBLIOTECZNY

lic. Marlena Harasimiuk
tel. 83 344 99 66
e-mail: m.harasiumiuk@pswbp.pl
*
mgr Barbara Marchlewska
tel. 83 345 62 68
email: b.marchlewska@pswbp.pl

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content