Springer Open Choice

7 czerwca 2019 - Aktualności
Springer Open Choice

Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach hybrydowych Springer na zasadzie swobodnego dostępu (na licencji CC-BY).

Program obejmuje artykuły typu Original Paper, Review Paper, Brief Communication oraz Continuing Education. Program nie obejmuje Editorial Notes, News, Letters.

Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW. Od 1.01.2020 r. program działa z nową pulą 2133 artykułów.

Program obejmuje hybrydowe czasopisma Springer. Lista czasopism zawiera 1938 tytułów w 2020 roku. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central (ok. 200 tytułów) oraz SpringerOpen (ok. 80 tytułów).

Lista czasopism Springer Open Choice
*listę można filtrować m.in. wg tytułu czy dyscypliny


Kto może skorzystać z programu?

 1. Program skierowany jest do autorów korespondencyjnych (osoby kontaktujące się z wydawnictwem Springer), którzy są afiliowani przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej lub przy innych polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer.

  Lista polskich instytucji akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer (wersja polska i angielska nazwy)

 2. Autor korespondencyjny może podać więcej niż jedną afiliację.
 3. Nie jest istotna afiliacja innych autorów oraz ich kolejność.


Jak skorzystać z programu?

 1. Wybierz z listy tytuł czasopisma, w którym chcesz opublikować artykuł i wyślij swój tekst
 2. Po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu i przyjęciu „do druku”, autor korespondencyjny otrzyma mail z wydawnictwa z linkiem do formularza internetowego MyPublication.
 3. Autor korespondencyjny wypełnia formularz – instrukcja wypełniania formularza [PDF].
 4. W części „Choose your afiliation” autor wybiera afiliacje z listy instytucji (nazwy angielskojęzyczne), które są objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem
  – ma to na celu jedynie potwierdzenie afiliacji.
  *w artykule afiliacja może być podana w dowolnej wersji językowej
 5. Po wskazaniu afiliacji pojawi się informacja „Special open access agreement” (instrukcja, s. 5), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje zgłoszone do licencji Springer (przewiduje pokrycie kosztów przez ICM ze środków MNiSW).
 6. Informacje o artykule i dane autora zostaną w ciągu 2 dni przesłane do ICM w celu weryfikacji, czy afiliacja autora uzasadnia finansowanie publikacji z programu krajowego. 

*W przypadku wyczerpania się puli pod koniec roku, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub publikację otwartą za indywidualną opłatą.

Uwaga!
Formularz MyPublication nie obsługuje ok. 80 czasopism niestandardowych. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Źródło / więcej informacji: Wirtualna Biblioteka Nauki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content