Program publikowania otwartego Springer

23 sierpnia 2021 - Aktualności
Program publikowania otwartego Springer

Program publikowania otwartego Springer umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach hybrydowych Springer na zasadzie swobodnego dostępu (na licencji CC-BY).

Program obejmuje artykuły typu Original Paper, Review Paper, Brief Communication oraz Continuing Education. Program nie obejmuje Editorial Notes, News, Letters.

Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW.
Program obejmuje hybrydowe czasopisma Springer. Lista czasopism zawiera 1938 tytułów w 2020 roku.
Lista czasopism Springer Open Choice

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do autorów korespondencyjnych (osoby kontaktujące się z wydawnictwem Springer), którzy są afiliowani przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej lub przy innych polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer.
Lista polskich instytucji akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer
Autor korespondencyjny może podać więcej niż jedną afiliację.

Nie jest istotna afiliacja innych autorów oraz ich kolejność.


Jak skorzystać z programu?

  1. Po przyjęciu artykułu do publikacji autor korespondencyjny otrzymuje email, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi email z linkiem do formularza Open Access Systems Solution.
  2. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej.
  3. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji.
  4. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony emailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MNiSW.


*W przypadku wyczerpania się puli pod koniec roku, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub publikację otwartą za indywidualną opłatą.

Źródło / więcej informacji: Wirtualna Biblioteka Nauki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content