Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej

WYCIĄG Z REGULAMINU BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Rozdz. 3
ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ


§ 12

1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna działa w ramach Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne potrzebne do pracy naukowej / zawodowej w PSW  im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w zakresie wypożyczeń krajowych jeśli poszukiwanego tytułu nie ma w bialskich bibliotekach.
3. Prawo do korzystania ze zbiorów innych bibliotek za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki PSW  mają:

– pracownicy uczelni,
– licencjaci,
– magistranci,
– studenci niższych roczników PSW za pisemną zgodą opiekuna naukowego.

4. Czytelnik ponosi koszty wynikające z opłat wyznaczanych przez biblioteki realizujące zamówienia (np. koszt wykonania i przesłania odbitek, koszt przesyłek pobraniowych i innych określonych przez biblioteki wypożyczające).
5.  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna czynna jest w dniach i godzinach pracy Sekcji Informacji Naukowej.


§ 13

Zasady zamawiania

1. Przed złożeniem zamówienia czytelnik ma obowiązek sprawdzić, czy poszukiwane pozycje nie są dostępne w Bibliotece PSW  im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej lub innych bibliotekach Białej Podlaskiej.
2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny na stronie domowej biblioteki. Formularz z dokładnymi danymi bibliograficznymi zamawianego tytułu można przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
3. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich składania.
4. Ze sprowadzonych z innych bibliotek materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać tylko na miejscu w czytelni. Termin wypożyczenia określa biblioteka wypożyczająca.
5. Sprowadzone przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną druki zwarte i ciągłe udostępnia się na zasadach określonych przez bibliotekę wypożyczającą. Zamówione odbitki kserograficzne wydaje się na własność. Pliki z artykułami przesyła się pocztą elektroniczną lub sporządza wydruk, za który czytelnik uiszcza opłatę zgodną z Cennikiem opłat za wykonywanie usług bibliotecznych i opłat za nieprzestrzeganie regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego PSW im. Papieża jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
6.  W okresie miesiąca przyjmuje się maksymalnie:

1) od pracowników naukowo-dydaktycznych – 3 zamówienia,
2) od studentów – 2 zamówienia.

§ 14
Realizacja zamówień napływających do Biblioteki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

1.  Warunkiem realizacji zamówień jest otwarcie konta w Bibliotece PSW.
2.  Wypożyczanie materiałów oryginalnych jest bezpłatne.
3.  Skanowanie materiałów i przesyłanie w pliku pocztą elektroniczną jest płatne na podstawie Cennika usług za wykonywanie usług bibliotecznych i opłat za nieprzestrzeganie regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego PSW im. Papieża jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
4. Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:

1) dzieła wydane przed rokiem 1945,
2) dzieła znajdujące się w księgozbiorach podręcznych,
3) aktualne podręczniki akademickie,
4) wydania albumowe,
5) zbiory specjalne (maszynopisy, atlasy, mapy, normy, taśmy, płyty),
6) książki znajdujące w księgozbiorze w jednym egzemplarzu,
7) czasopisma bieżące,
8) czasopisma oprawione.

5. Za wypożyczone dzieła i ich terminowy zwrot odpowiedzialność ponosi biblioteka zamawiająca.
6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dzieła przez bibliotekę zamawiającą, zwraca ona taki sam egzemplarz lub w wyjątkowych wypadkach inne dzieło wskazane przez pracownika biblioteki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content