Prenumerata czasopism

Pełne wydania czasopism on-line:

1. Bank i Kredyt

2. Ekonomia i Środowisko

3. Ekonomiczne Problemy Turystyki 

4. Ekonomiczne Problemy Usług

5. Medycyna Pracy

6. Nauka i Szkolnictwo Wyższe

7. Organizacja i Kierowanie

8. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

9. Prakseologia

10. Problemy Zarządzania

11. Przegląd Geograficzny

12. Przegląd Statystyczny

13. Współczesna Onkologia

14. Współczesne Zarządzanie

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka,
budownictwo, rolnictwo
 

tel. 83 344 99 00 wew. 269
biblioteka@pswbp.pl

Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl