Lista A-Z czasopism prenumerowanych w 2021 roku w wersji papierowej

Lista czasopism dostępnych w wersji on-line

Acta Balneologica

Alkoholizm i Narkomania

Anestezjologia i Ratownictwo

Bank i Kredyt

Cement Wapno Beton

Ekonomia i Środowisko

Ekonomiczne Problemy Turystyki 

Ekonomiczne Problemy Usług

Emergency Medical Service

Farmer

Folia Turistica

Forum Pedagogiczne

Geriatria

Horyzonty Wychowania

Journal for the Measurement of Physical Behaviour

Journal of Physical Activity and Health

Kultura i Społeczeństwo

Kwartalnik Bellona

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

Management

Medycyna Paliatywna

Medycyna Pracy

Medycyna Sportowa

Medycyna Środowiskowa

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Organizacja i Kierowanie

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Pedagogika Społeczna

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej

Polish Journal of Microbiology

Polish Journal of Public Health

Polityka Społeczna

Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

Polska Myśl Pedagogiczna

Postępy Rehabilitacji

Problemy Higieny i Epidemiologii

Problemy Wczesnej Edukacji

Problemy Zarządzania

Przegląd Epidemiologiczny

Przegląd Geograficzny

Przegląd Hodowlany

Przegląd Statystyczny

Rehabilitacja Medyczna

Resocjalizacja Polska

Roczniki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

Studia Edukacyjne

Studia Socjologiczne

The International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 

Turyzm

Wiadomości Lekarskie

Wiadomości Statystyczne

Wiedza Obronna

Wieś i Rolnictwo

Współczesne Zarządzanie

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content