Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów

2 sierpnia 2019 - Aktualności
Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów

Dnia 31.07.2019 r. MNiSW ogłosiło nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych.

W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji (czasopism naukowych jest 29 037, a materiałów z konferencji – 1 639).
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów [PDF].
Jakie czasopisma wchodzą w skład nowego wykazu?

  1. Czasopisma naukowe uwzględnione w międzynarodowych bazach:
  2. Scopus
  3. Web of Science (Core Collection): SCIE, SSCI, Arts & Humanities Citation Index,  ESCI,
  4. Recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).
  5. czasopisma naukowe  ujęte  w międzynarodowej bazie ERIH+, ale nieujęte w bazach Scopus i WoS Core Collection, które w wyniku oceny eksperckiej zostały uznane za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej, a także za spełniające standardy etyczne (dziedzina nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych).
  6. czasopisma naukowe finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, który obejmuje 484 polskich czasopism.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka,
budownictwo, rolnictwo
 

tel. 83 344 99 00 wew. 269
biblioteka@pswbp.pl

Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl