Kontakt

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia
Małgorzata Wągrodzka
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 24
emial: m.wagrodzka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Katarzyna Zając
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 24
emial: k.drozdziuk@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia
Katarzyna Lichograj
starszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 23
email: k.gajosz@pswbp.pl

Dorota Mączka
bibliotekarz
tel. 83 344 99 23
emial: d.maczka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie, finanse, bezpieczeństwo, informatyka, budownictwo, rolnictwo
Wojciech Piesta
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 00 wew. 269
emial: w.piesta@pswbp.pl

Daniel Dmitruk
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 00 wew. 269
email: d.dmitruk@pswbp.pl

Sekcja Informacji Naukowej
Monika Gościk
starszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 00 wew. 241
email: m.goscik@pswbp.pl
miedzybiblioteczna@pswbp.pl

Sekcja Bibliometrii
Sylwia Borkowicz
kustosz
tel. 83 344 99 00 wew. 275
email: s.borkowicz@pswbp.pl
publikacje@pswbp.pl

Sekcja Gromadzenia i Opracowania
Katarzyna Cyran
kustosz
tel. 83 344 99 75
email: k.cyran@pswbp.pl

Cezary Borkowicz
starszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 75
email: c.borkowicz@pswbp.pl

Magazyn biblioteczny
Marlena Harasimiuk
tel. 83 344 99 00 wew. 268
email: m.wierzchon@pswbp.pl

Barbara Marchlewska
tel. 83 344 99 00 wew. 268
email: b.marchlewska@pswbp.pl

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka,
budownictwo, rolnictwo
 

tel. 83 344 99 00 wew. 269
biblioteka@pswbp.pl

Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl