E-BAZY

Drodzy Czytelnicy!

Podczas korzystania z baz: SCIENCE DIRECT (ELSEVIER) , WILEY ONLINE LIBRARYSCIENCEMAG , BANKOWOŚĆ-FINANSE-SAMORZĄD , może pojawić się komunikat „Ostrzeżenie: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa” (Firefox) lub „Połączenie nie jest prywatne” (Chrome). Uspokajamy! Wystarczy kliknąć „Zaawansowane”, następnie „Akceptuję ryzyko, kontynuuj” (Firefox), „Otwórz stronę”(Chrome), aby przejść do danej bazy. >>Instrukcja Firefox<< , >>Instrukcja Chrome<<.


Od nowego roku akademickiego Biblioteka Akademicka PSW oferuje nowy sposób zdalnego dostępu do baz danych i źródeł elektronicznych poprzez system HAN.
Od teraz wszyscy użytkownicy mogą swobodnie korzystać z baz oferowanych przez bibliotekę będąc poza siecią Uczelni.
Warunkiem korzystania z baz danych spoza sieci Uczelni jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym!!!
Dane do logowania są identyczne jak przy logowaniu do katalogu bibliotecznego SOWA.
Dostęp do poszczególnych baz spoza sieci Uczelni


IBUK Libra
wejście z komputerów Uczelni

IBUK Librawejście z komputerów spoza Uczelni


E-BAZY WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI:

PRZEGLĄDARKA WBN przeglądarka dziedzinowa e-książek, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

WEJŚCIE DO PRZEGLĄDARKI


EBSCO umożliwia dostęp do pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych, amerykańskich i międzynarodowych gazet i dzienników w języku angielskim oraz baz bibliograficznych. Obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki medyczne i biomedyczne, nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne oraz psychologię, religię, edukację, nauki ekonomiczne i techniczne, biznes, informatykę, i wiele innych.

WEJŚCIE DO BAZY


SCIENCE DIRECT (ELSEVIER) baza ponad 2150 elektronicznych wersji czasopism wydawnictwa Elsevier. Elektroniczne wersje czasopism są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy.

WEJŚCIE DO BAZY


SPRINGER LINK baza zawierająca pełne teksty artykułów z około 1 600 czasopism wydawnictwa Springer. Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy.

WEJŚCIE DO BAZY


WILEY ONLINE LIBRARY kolekcja czasopism obejmująca 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Dostęp do bazy z serweru wydawcy.

WEJŚCIE DO BAZY


SCOPUS baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 18.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA. Baza udostępniana bez prawa archiwizacji.

WEJŚCIE DO BAZY


WEB OF SCIENCE platforma obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Clarivate Analytics, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI).

WEJŚCIE DO BAZY

POLSKI PORTAL PLATFORMY WOS


NATURE czasopismo, które opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. W ramach licencji krajowej Nature dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne.

WEJŚCIE DO BAZY


SCIENCEMAG tygodnik publikuje szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. W ramach licencji krajowej dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 roku, a dodatkowo oferowany jest dostęp do pełnych tekstów artykułów cytowanych w Science opublikowanych w innych czasopismach naukowych (ok. 760 czasopism).

WEJŚCIE DO BAZY


POZOSTAŁE E-BAZY:

MEDLINE baza bibliograficzna opracowywana przez National Library of Medicine (NLM) w USA. Obejmuje medycynę, farmację, pielęgniarstwo, stomatologię, weterynarię, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne. Zawiera ponad 18 milionów rekordów bibliograficznych pochodzących z ponad 5000 czasopism ukazujących się w 30 językach od 1950 r. Około 52% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA. Medline jest najważniejszym komponentem bazy PubMed. Z Medline można skorzystać również w bazie EBSCO i Web of Science.

WEJŚCIE DO BAZY PRZEZ PUBMED


POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA tworzona w Zakładzie Naukowej Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także popularną z zakresu edukacji zdrowotnej. Baza aktualizowana jest w trybie kwartalnym. Obecnie zawiera ponad 300 000 rekordów i jest jedną z·największych bibliografii dziedzinowych w Polsce.

WEJŚCIE DO BAZY


LEGALIS baza zawiera pogrupowane tematycznie akty prawne prawa polskiego, orzecznictwa i urzędowe wyjaśnienia. Ważna częścią każdego modułu stanowi dział “Piśmiennictwo”, gdzie wyszukać można pełne teksty artykułów i omówień oraz powiązane tematycznie monografie. System Informacji Prawnej umożliwia zaawansowane przeszukiwanie informacji oraz aktualnej bazy dokumentów prawnych.

WEJŚCIE DO BAZY

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content