Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Raporty końcowe.

1. Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Tom 1

2. Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Tom 2

3. Charakterystyka społeczno-demograficzna osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Raport

4. Charakterystyka społeczno-demograficzna osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Aneks

5. Sytuacja ekonomiczna oraz warunki bytowe gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Raport

6. Sytuacja ekonomiczna oraz warunki bytowe gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Aneks

7. Otoczenie instytucjonalne jako czynnik aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich. Raport

8. Aktywność zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Raport

9. Aktywność zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Aneks

10. Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w ocenie pracodawców. Raport z badań jakościowych

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka,
budownictwo, rolnictwo
 

tel. 83 344 99 00 wew. 269
biblioteka@pswbp.pl

Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl