Czasopisma elektroniczne

BiomedCentral – serwis publikujący czasopisma w modelu Open Access, z zakresu nauk medycznych i biologicznych. Serwis oferuje ok. 300 czasopism bieżących i archiwalnych.
Czasopisma naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – dostęp do pełnych tekstów artykułów zamieszczanych na łamach czasopism elektronicznych w AGH.
Arianta – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne.
All Academic – akademickie lektroniczne źródła informacji.
Centralna Biblioteka Rolnicza – baza polskich czasopism z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych udostępniająca bezpłatnie pełne teksty.
CiteSeer – biblioteka cyfrowa i wyszukiwarka dokumentów z zakresu informatyki.
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – pełne wersje książek i czasopism.
Director of Open Access Journals – wielodziedzinowa baza czasopism pełnotekstowych.
Electronic Journals Library – wielodziedzinowa baza darmowych i licencjonowanych czasopism.
HighWire Press – pełne teksty czasopism elektronicznych.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content