Baza raportów

BAZA RAPORTÓW

AIDS / HIV

NARKOMANIA

ZDROWIE PUBLICZNE

TURYSTYKA
Baza raportów, dostępna na nośniku CD, której źródłem pochodzenia jest elektroniczne czasopismo informacyjne Konfraternia Turystyczna SBP.
Publikacja “Międzypokoleniowe aspekty turystyki”

 

AGROTURYSTYKA

EKOTURYSTYKA

FINANSE W TURYSTYCE

GASTRONOMIA

GOSPODARKA NARODOWA

MARKETING W TURYSTYCE

ODPOCZYNEK

REGIONY PRZYGRANICZNE

RUCH TURYSTYCZNY

TRANSPORT

TURYSTYKA – a Unia Europejska

TURYSTYKA W ROZWOJU LOKALNYM

TURYSTYKA – prawo

TURYSTYKA – zatrudnienie

TURYSTYKA KWALIFIKOWANA

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content